Velkommen til BearsPLUS 2.0

BearsPLUS er Bakken Bears’ formelle erhvervsnetværk og et stærkt supplement til deltagelsen i VIP-arrangementerne før kampene. Som sponsor i klubben har du mulighed for at få adgang til BearsPLUS og en række ekstra-arrangementer af mere uformel karakter.

BearsPLUS tæller snart 150 virksomheder. Vi mødes 15 gange om året for at udveksle erfaringer, dele leads og gøre forretning med hinanden og hinandens netværk.

Vi samles alle virksomheder hver gang, men deles efter dagens velkomst op i mindre grupper à 12-15 virksomheder. Disse mindre grupper ændres fire gange om året, så man får et dybere kendskab til en større del af de virksomheder, der deltager i netværksmøderne.

På de formelle møder er det faglige i fokus, men da mange gode forretninger jo bliver grundlagt i uformelle rammer, arrangerer BearsPLUS også en række sjove og hyggelige ekstratilbud, som du kan deltage i, hvis du vil lære de andre medlemmer bedre at kende. Højdepunktet er den årlige tur til en basketball-destination et sted i Europa. Nogle af Add On-arrangementerne kan forekomme mod ekstra betaling.

Vi afholder netværksmøderne enten i Vejlby Risskov Hallen, med udsigt over hjemmebanen, eller hos gode eksterne partnere som eksempelvis Savværket Event på Søren Nymarksvej 8A i Højbjerg.

Der afholdes 12 netværksmøder pr. sæson.

Inden hvert møde vil medlemmerne modtage indkaldelse og præsentation af foredragsholderen. Glæd jer allerede – der er spændende folk i støbeskeen.

Vi glæder os til en forrygende og lærerig netværkssæson i Bakken Bears.

Vil du vide mere om BearsPLUS, så kontakt os på sponsor@bakkenbears.com

Mathias Kehlet

Salgschef og
Netværkskoordinator

“Jeg vil rigtig gerne vise dig, hvad et samarbejde med Bakken Bears kan, så tøv ikke med at skrive til mig.”

Kontakt mig her