PRIVATLIVSPOLITIK FOR BAKKEN BEARS A/S

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan vi i Bakken Bears A/S behandler dine personoplysninger.

DATAANSVARLIG
I Bakken Bears er vi dataansvarlig i forbindelse med behandlingen af personoplysninger om dig.

Bakken Bears
CVR: 28716958
Vejlby Centervej 51, 8240 Risskov
www.bakkenbears.com
info@bakkenbears.com
+45 86 770 700

BRUG AF PERSONOPLYSNINGER
Bakken Bears behandler persondata om den enkelte i forbindelse med sponsorater, billetkøb og forbrug af vores services.

KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER
Som bruger af Bakken Bears’ ydelser, kan vi indsamle følgende oplysninger om dig, når relevant:
Almindelige personoplysninger: Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse, billeder.

Bakken Bears indsamler eller registrerer ikke personfølsomme data i vores systemer.

KILDER
Vi modtager udelukkende oplysninger om dig fra dig selv eller i tilfælde af sponsorater dig selv.

BEHANDLINGSGRUNDLAG
Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag:

Bakken Bears opbevarer og benytter kontaktoplysninger på samarbejdspartnere til kommunikation omkring det aktiviteter i forbindelse med det købte sponsorat samt udsendelse af nyhedsbreve og generelle informationer om Bakken Bears.

Bakken Bears videregiver ikke oplysninger til tredjemand udenfor sponsorkredsen uden forudgående og særskilt aftale.

SAMTYKKE
Underskrift af samarbejdsaftale betragtes som samtykke til at vi kan opbevare kontaktoplysninger på de ansvarlige for sponsoratet samt på de øvrige personer virksomheden udpeger.

Opbevaring af oplysninger i forbindelse med billetkøb sker af den til enhver tid værende billetleverandør.

VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:
Leverandører og forhandlere, som vi samarbejder med, og som assisterer vores virksomhed (forstået som serviceudbydere, teknisk support, leverandørydelser, e-mail service og finansielle institutioner) samt offentlige myndigheder.

OVERFØRSLER TIL LANDE UDENFOR EU/EØS
Såfremt Bakken Bears videregiver persondata til en tjenesteudbyder eller databehandler uden for EU/EØS, sikrer Bakken Bears dette sker på forsvarlig vis. Oplysningerne vil kun blive videregivet i forbindelse med personens deltagelse i aktiviteter udenfor EU/EØS.

OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi opbevarer dine oplysninger i det tidsrum, det er tilladt og nødvendigt i henhold til lovgivningen. Persondata slettes, når denne ikke længere er nødvendig i forbindelse med Bakken Bears’ services eller for at opfylde bogføringskrav.

SIKKERHED
Bakken Bears beskytter dine persondata og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.
Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, som behandler persondata, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner.
I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, øko-nomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Bakken Bears underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

DINE RETTIGHEDER
Du har følgende rettigheder:

* Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
* Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
* Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
* Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. For at tilbagekalde dit samtykke kan du kontakte Bakken Bears på ovenstående kontaktoplysninger.
* Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
* Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
* Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte Bakken Bears.
Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

NYHEDSBREVE

Vi tilbyder dig forskellige former for nyhedsbrevstjenester, som omfatter

Indhold til inspiration såsom opdateringer om merchandise, kampe, tendenser, tilbud, salg, kategorier.
Spørgeundersøgelser, som eksempelvis undersøger, om du er tilfreds med de varer, du købte eller de kampe, du så.
Individualiserede anbefalinger af varer, vi mener vil falde i din smag baseret på din(e) tidligere bestillinger og browseradfærd

Hvis du har tilmeldt dig nyhedsbreve, modtager du nogle af de nyhedsbrevstjenester, som er beskrevet ovenfor (afhængigt af omfanget af din tilmelding). Der er også servicespecifikke nyhedsbreve, som er en integreret del af en bestemt type tjeneste.

Eksempelvis modtager du kun Sæsonkortholder-nyhedsbrevet, hvis du har et sæsonkort. Du skal bruge et Bakken Bears-nyhedsbrev for at være informeret om aktuelle tilbud med kort varighed og kunne gøre brug af de fordele, der knytter sig til indkøbsklubben.

Hvordan tilmelder jeg mig?

Når vi udsender vores nyhedsbreve, hvor tilmelding kræves, anvender vi den såkaldte dobbelte tilmeldingsprocedure (eller den enkelte tilmeldingsprocedure, hvis du allerede har givet tilsagn ifm. billet- eller merchandisekøb i Bears Shop) hvilket vi sige, at vi kun tilsender dig nyhedsbrevet, hvis du har givet os dit forudgående eksplicitte samtykke til at aktivere nyhedsbrevet. Hvis en dobbelt tilmeldingsprocedure er påkrævet, skal du også bekræfte, at den e-mailadresse, du har delt med os, rent faktisk er din. Med henblik herpå sender vi dig en e-mailnotifikation, hvor vi beder dig om at bekræfte, at du er indehaver af den e-mailadresse, du har delt med os, ved at klikke på ét af linkene i den pågældende e-mail. Vi ser eventuelt bort fra denne foranstaltning, hvis du allerede har bekræftet over for os, at du er indehaver af denne e-mailadresse i tilknytning til et andet formål.

Du kan altid selv ændre indstillingerne for nyhedsbrevstjenesterne på et hvilket som helst tidspunkt ved at klikke på linket i nyhedsbrevet.

For at kunne tilbyde dig mere individualiseret indhold indsamler Bakken Bears også data baseret på din tilknytning til Bakken Bears og virksomhedens tjenester. Eksempelvis ved vi, at du er interesseret i vores nyhedsbreve, hvis du ofte åbner dem, og vi er følgelig i stand til at imødegå dine behov både hvad angår hyppigheden og indholdet af vores e-mails.

Framelding

Hvis du ikke længere ønsker at modtage e-mails fra os, kan du altid framelde dig ved at bruge frameldingslinket, som du finder i alle nyhedsbreve samt alle forretningsmæssige meddelelser, du modtager fra os. Du kan også sende en meddelelse i tekstform (fx e-mail, fax, brev) til den Bakken Bears virksomhed, som er ansvarlig for det pågældende nyhedsbrev.

Du er velkommen til at kontakte info@bakkenbears.com for at framelde eller hvis du oplever evt. vanskeligheder.

Framelding af nyhedsbreve

Hvis du ønsker at framelde dig nyhedsbrevet, kan du bruge det link, du finder i alle e-mails med nyhedsbreve.

Hvis du også er tilmeldt flere nyhedsbreve, bedes du benytte frameldingslinket i disse nyhedsbreve eller kontakte info@bakkenbears.com for at framelde dig alle nyhedsbreve. Vær opmærksom på, at framelding af ét nyhedsbrev ikke automatisk omfatter framelding af alle tjenester.

Hvilke data bliver registreret?

Hvis du tilmelder dig et nyhedsbrev, lagrer vi din IP-adresse midlertidigt, ligesom vi lagrer tidspunktet for din tilmelding og bekræftelse. På denne måde kan vi dokumentere, at du rent faktisk har tilmeldt dig, ligesom vi kan identificere enhver form for uautoriseret brug af din e-mailadresse.

Vi indsamler enheds- og adgangsdata, når du interagerer med nyhedsbreve, e-mails om transaktioner såvel som push-notifikationer. Med henblik på evaluering heraf indeholder nyhedsbrevene links til billedfiler, der er lagret på vores webservere. Når du åbner et nyhedsbrev, indlæser dit e-mailprogram disse billedfiler fra vores webserver. Vi indsamler enheds- og adgangsdata under et tilfældigt genereret ID-nummer (nyhedsbrevs-ID), som vi ikke anvender til identifikation af dig uden dit samtykke. På denne måde kan vi finde ud af, om og hvornår et nyhedsbrev blev åbnet. De link, der er indeholdt i nyhedsbrevene, indeholder ligeledes deres eget nyhedsbrevs-ID, så vi kan fastslå, hvilket indhold, der er læst. For at kunne individualisere kommunikationen indsamlet vi åbne- og klik-data for at kunne give dig relevant kommunikation. Vi indsamler dataene for nyhedsbrevs-ID og knytter din tilmelding til nyhedsbreve sammen med din kundekonto for at kunne individualisere indholdet i nyhedsbreve i overensstemmelse med dine interesser og brugsvaner og for statistisk at kunne analysere, hvordan vores brugere anvender nyhedsbrevstjenesten.

Denne shopping-individualisering er en integreret del af nyhedsbrevet fra Bakken Bears. Du kan altid gøre indsigelse mod individualiseringen ved at henvende dig til info@bakkenbears.com.

Alternativt kan du deaktivere visningen af billeder i dit e-mailprogram. I så fald vil du dog ikke kunne se hele nyhedsbrevet.

Denne privatlivspolitik er senest ændret d. 20. juni 2022.