PRIVATLIVSPOLITIK FOR BAKKEN BEARS A/S

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan vi i Bakken Bears A/S behandler dine personoplysninger.

DATAANSVARLIG
I Bakken Bears er vi dataansvarlig i forbindelse med behandlingen af personoplysninger om dig.

Bakken Bears
CVR: 28716958
Vejlby Centervej 51, 8240 Risskov
www.bakkenbears.com
info@bakkenbears.com
+45 86 770 700

BRUG AF PERSONOPLYSNINGER
Bakken Bears behandler persondata om den enkelte i forbindelse med sponsorater, billetkøb og forbrug af vores services.

KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER
Som bruger af Bakken Bears’ ydelser, kan vi indsamle følgende oplysninger om dig, når relevant:
Almindelige personoplysninger: Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse, billeder.

Bakken Bears indsamler eller registrerer ikke personfølsomme data i vores systemer.

KILDER
Vi modtager udelukkende oplysninger om dig fra dig selv eller i tilfælde af sponsorater dig selv.

BEHANDLINGSGRUNDLAG
Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag:

Bakken Bears opbevarer og benytter kontaktoplysninger på samarbejdspartnere til kommunikation omkring det aktiviteter i forbindelse med det købte sponsorat samt udsendelse af nyhedsbreve og generelle informationer om Bakken Bears.

Bakken Bears videregiver ikke oplysninger til tredjemand udenfor sponsorkredsen uden forudgående og særskilt aftale.

SAMTYKKE
Underskrift af samarbejdsaftale betragtes som samtykke til at vi kan opbevare kontaktoplysninger på de ansvarlige for sponsoratet samt på de øvrige personer virksomheden udpeger.

Opbevaring af oplysninger i forbindelse med billetkøb sker af den til enhver tid værende billetleverandør.

VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:
Leverandører og forhandlere, som vi samarbejder med, og som assisterer vores virksomhed (forstået som serviceudbydere, teknisk support, leverandørydelser, e-mail service og finansielle institutioner) samt offentlige myndigheder.

OVERFØRSLER TIL LANDE UDENFOR EU/EØS
Såfremt Bakken Bears videregiver persondata til en tjenesteudbyder eller databehandler uden for EU/EØS, sikrer Bakken Bears dette sker på forsvarlig vis. Oplysningerne vil kun blive videregivet i forbindelse med personens deltagelse i aktiviteter udenfor EU/EØS.

OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi opbevarer dine oplysninger i det tidsrum, det er tilladt og nødvendigt i henhold til lovgivningen. Persondata slettes, når denne ikke længere er nødvendig i forbindelse med Bakken Bears’ services eller for at opfylde bogføringskrav.

SIKKERHED
Bakken Bears beskytter dine persondata og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.
Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, som behandler persondata, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner.
I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, øko-nomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Bakken Bears underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

DINE RETTIGHEDER
Du har følgende rettigheder:

* Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
* Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
* Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
* Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. For at tilbagekalde dit samtykke kan du kontakte Bakken Bears på ovenstående kontaktoplysninger.
* Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
* Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
* Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte Bakken Bears.
Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Denne privatlivspolitik er senest ændret d. 20. maj 2018.