Vision og værdier

Visionen for Bakken Bears:

Bakken Bears vil levere den bedste sportsoplevelse – drevet af Danmarks bedste netværk.

VORES VISIONÆRE MÅL:

Bakken Bears hæver overliggeren gennem engagerede og dynamiske netværk ‐ bestående af spillere, ledere, sponsorer, frivillige, fans, tilskuere og samarbejdspartnere.

Bakken Bears tiltrækker og fastholder de suverænt bedste nationale spillere samt store publikumsprofiler fra udlandet – med de bedste sportslige rammer og muligheder for udvikling.

Bakken Bears leverer topunderholdning med engagerede tilskuere i en stopfuld kamparena – hver gang.

Bakken Bears skaber det bedste erhvervsnetværk i Østjylland.

VÆRDIER ‐ NØGLEORD

FIRST MOVER

Bakken Bears er dynamiske, og vi udvikler os konstant. Vi tænker i alle henseender kommercielt og er ikke bange for at tænke og afprøve utraditionelle løsninger og metoder.

MAKE AND MEET COMMITMENTS

I Bakken Bears er vi seriøse og tager vores opgave og hinanden alvorligt. Vi ”vil hinanden” ‐ der sammen med vores passion og glæde for spillet, klubben og netværket ‐ er de bærende elementer i forhold til at give vores publikum en unik oplevelse.
Vi er ydmyge over for vores ambitioner og udfordringer – måden vi møder dem på er gennem ansvarlighed, fællesskab og kontinuitet samt ikke mindst hårdt arbejde.

RAISE THE BAR

Bakken Bears er dedikerede og gennemsyret af en seriøs vinderkultur, hvor de ambitiøse mål resulterer i konstant succes.