BEARS MED I NYT NETVÆRK

Aarhus Håndbold, Bakken Bears, SK Aarhus Elitehåndbold og AGF etablerer nyt forretningsnetværk, som får navnet Sport Aarhus Netværk og har ambitioner, der både rækker ud over regionens grænser og sigter mod Aarhus 2017.

Aarhus er inde i en rivende udvikling. Nye bygninger skyder op over hele byen, befolkningstallet stiger, erhvervslivet vækster, og kulturlivet blomstrer. Fælles for fremgangen er, at borgere, virksomheder og institutioner trækker i samme retning og i fællesskab bidrager til at bringe Aarhus i offensiven.

Den samme tankegang ligger bag et nyt forretningsnetværk, som byens fire førende elitesportsklubber, Århus Håndbold, Bakken Bears, SK Aarhus Elitehåndboldog AGF, sammen har dannet. I forvejen driver vi hver for sig velfungerende forretningsnetværk. Det bliver vi ved med, men en fælles overbygning, der får navnet Sport Aarhus Netværk, skal være med til at skabe en endnu stærkere forretningsplatform til gavn for os alle – og ikke mindst de virksomheder, der allerede er og i fremtiden bliver en del af netværket.

Med samarbejdet på tværs af sportsklubberne styrker vi vores respektive netværk ved at give alle netværksmedlemmerne adgang til den fælles overbygning. Vi åbner dermed dørene op til flere kommercielle muligheder for vores sponsorer, for vi tror ganske enkelt på, at vi står stærkest ved at samarbejde. Samtidig giver det os også større muskler til at tilføre de enkelte netværk mere værdi gennem fællesarrangementer med tungere og mere interessante nationale og internationale foredragsholdere og profiler.

Vores ambition er klar: Med Sport Aarhus Netværk vil vi udvikle Danmarks bedste forretningsnetværk. Som en af landets store metropoler fortjener Aarhus ganske enkelt et forretningsnetværk med et tilsvarende højt ambitionsniveau. Et netværk, der ikke kun er forankret i byen, men også rækker udover regionens grænser og er attraktiv for virksomheder i hele landet. Allerede fra begyndelsen tæller vi tilsammen mere end 400 virksomheder, og med de synergieffekter og den øgede værdi, som den fælles overbygning tilfører for klubberne og virksomhederne, går vi efter at tiltrække endnu flere virksomheder – både lokale, regionale og nationale.

Med Sport Aarhus Netværk vil vi også kombinere business med sport og kultur og skabe en endnu skarpere profil på dette område. Et af vores pejlemærker er Aarhus 2017, hvor byen er Europæisk Kulturhovedstad. 2017 bliver et år fyldt med oplevelser, begivenheder, nye og tværgående samarbejder på tværs af kulturer, byer og mennesker. Det ønsker vi i Sport Aarhus Netværk at tage aktiv del i og bidrage til. Vi vil gå sammen om et fælles tiltag, der skal knytte bånd til andre europæiske storbyer og deres sportsklubber og sætte Aarhus på landkortet.

Temaet for Aarhus 2017 er RETHINK, og det udtrykker en progressiv tankegang om at handle og tænke åbent, anderledes og bedre i dag, end vi gjorde i går. Vi har dannet Sport Aarhus Netværk ud fra samme mindset. I januar afholder vi det første supertræf i Sport Aarhus Netværk med deltagelse af potentielt 400 virksomheder.

Er din virksomhed ikke allerede en del af vores netværk, er du velkommen til at kontakte en af de fire sportsklubber. Vi ønsker at Sport Aarhus Netværk skal sætte et markant aftryk både lokalt, regionalt og nationalt – og vi glæder os til at byde din virksomhed velkommen i netværket.

Er du interesseret i at være en del af Bakken Bears sponsornetværk eller Sport Aarhus Netværk, er nedenfor angivet kontaktinformation:

Salg og sponsorkoncepter generelt:
Vickie Jo Ringgaard Diget – Salgs- & marketingdirektør
Mobil: 20 22 15 85 vj@bakkenbears.com

Interesse i netværket:
Anders Andersen – Sponsorchef
Mobil: 30 91 49 49 aa@bakkenbears.com
 

Bakken Bears skal holde koncentrationen mod Holbæk-Stenhus
28 nov 2023

Bakken Bears skal holde koncentrationen mod Holbæk-Stenhus

Onsdag aften skal Bakken Bears en tur til Sjælland, når de danske mestre tørner...
Bakken Bears inviteret til at jagte forlænget europæisk vinderstime
27 nov 2023

Bakken Bears inviteret til at jagte forlænget europæisk vinderstime

Bakken Bears får lov til at jagte en fortsættelse på den øjeblikkelige europæiske sejrsstime...
Svendborg Rabbits og Bakken Bears har en lang historie
26 nov 2023

Svendborg Rabbits og Bakken Bears har en lang historie

Vi fortsætter med at se på historien frem mod pokalbragene søndag 3. december. Når...
Black Week i Bears Shop og på billetter
24 nov 2023

Black Week i Bears Shop og på billetter

I uge 47 er der Black Week hos Bakken Bears, hvor vi lancerer et...
NEWS ARCHIVE