Indkaldelse til generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Bakken Bears A/S.

Generalforsamlingen afholdes mandag den 21. november kl. 16.30 i EY-huset, 15. etage (Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C).

 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af revisor
7. Eventuelt 

Af hensyn til det praktiske anmodes om tilmelding til generalforsamlingen senest torsdag den 17. november kl. 12.00 på e-mail info@bakkenbears.com.

Udkast til regnskab for Bakken Bears A/S kan rekvireres ved henvendelse til selskabets kontor efter dets færdiggørelse.

Fornyet fokus på ny hjemmebane
22 sep 2023

Fornyet fokus på ny hjemmebane

Vi omstrukturerer i Bakken Bears. Omstruktureringen sikre, at ambitionen om en ny basketballfacilitet bliver realiseret...
Bakken Bears rejser til Tyrkiet med håb om Basketball Champions League
22 sep 2023

Bakken Bears rejser til Tyrkiet med håb om Basketball Champions League

Bakken Bears skal, over tre kampe på fire dage i næste uge i Tyrkiet,...
Bears Spotlight: Head Coach Anders Sommer
22 sep 2023

Bears Spotlight: Head Coach Anders Sommer

Anders Sommer. Navnet er efterhånden ganske velkendt i dansk basketball. Efter at have brugt...
Bears afviser Horsens’ comeback
19 sep 2023

Bears afviser Horsens’ comeback

Bakken Bears spillede 27 minutters formidabel basketball, da de tirsdag aften tog imod Horsens...
NEWS ARCHIVE