Nyhedsarkiv | Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling

Oprettet d.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Bakken Bears A/S.

Generalforsamlingen afholdes mandag den 21. november kl. 16.30 i EY-huset, 15. etage (Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C).

 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af revisor
7. Eventuelt 

Af hensyn til det praktiske anmodes om tilmelding til generalforsamlingen senest torsdag den 17. november kl. 12.00 på e-mail info@bakkenbears.com.

Udkast til regnskab for Bakken Bears A/S kan rekvireres ved henvendelse til selskabets kontor efter dets færdiggørelse.

Hovedsponsorer

Bakken Bears A/S - Vejlby-Risskov Hallen - 8240 Risskov - E-mail: info@bakkenbears.com - Telefon: +45 86 770 700

Website by